لوکیشن و...

  آدرس

  خراسان رضوی، شهرک صنعتی چناران، فاز یک، صنعت 7، قطعه 12،
  طبقه همکف

  تلفن

  09944860298

  05146123958

  ایمیل

  odezk.cosmetic100@yahoo.com